Ulucamii'nin bânisi, Niğbolu'nun cengaveri!

 

Video Galeri

Ulucamii’nin bânisi, Niğbolu’nun cengaveri!


Ulucamii’nin bânisi, Niğbolu’nun cengaveri!

Türbe 1406 yılında Yıldırım Bayezid’in oğlu Emir Süleyman tarafından yaptırılmıştır.

Türbe, önündeki revakıyla, kendinden sonra yapılan revaklı Osmanlı Türbelerinin öncüsü olmuştur.

Türbe içinde Yıldırım Bayezid’in sandukası dışında Oğlu İsa Çelebi’nin sandukası da yer almaktadır.

I. Bayezid

I. Bayezid veya Yıldırım Bayezid  dördüncü Osmanlı padişahıdır. 1389’dan 1403 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır. Babası Sultan I. Murad, annesi ise Gülçiçek Hatun’dur.

‘Yıldırım’ lakabını nasıl edindiği konusu

ı Niğbolu Savaşı nedeniyle savaş meydanına hiç beklenmeyecek bir süratle ulaştığı için aldığıdır.

Haçlılarca kuşatılan kalenin komutanı Doğan Bey’e gecenin karanlığında, kale duvarlarına kadar gelerek gerekli talimatları verecek kadar gözüpek bir komutan olduğu, savaşlarda askerinin önünde savaştığı ve askerlerinin yetişmekte zorluk çektiği tarih kitaplarında sıkça yer verilmiştir.

Bir başka rivayette de bu lakabı daha padişah olmadan babası I. Murat’ın yaptığı I. Kosova Savaşında, Türk ordusunun zor duruma düştüğü anda, düşman ordusunu bir kanattan diğer kanada kadar yararak geçmiş olmasına bağlamaktadır.

Ulu Camii

  Bursa şehrinin en görkemli ve heybetli camilerinden biri olan Ulu Camii, Evliya Çelebi nin ifade ettiği gibi Bursa’nın Ayasofyası dır.

Bursa Ulu Camii, Osmanlı Sultanı I. Bayezid tarafından Niğbolu Seferi’nden dönüşünde verdiği emir ile inşa ettirilmiştir. Caminin yapım tarihini veren bir kitabe yoktur; ancak minber kapısında geçen 802 (1399) tarihi caminin inşa tarihi olarak kabul edilir.

Bursa Ulu Cami’nin inşası; hem devletin kendisini siyasal, ekonomik ve kültürel bir varlık olarak dünyaya kabul ettirme çabasının bir devamı hem de Osmanlı toplumuna bir kimlik verme çabasının gereği olarak değerlendirilir.

Caminin açılışında ilk hutbeyi dönemin önemli mutasavvıflarından biri olan Somuncu Baba okumuştur.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorumunuz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

havadis16


 

Popüler Olanlar

Yukarı